SMRY2024-06-06T22:57:44+03:00
Loading...

Mikä SMRY?

Suomen Metalli- ja Lasirakenneyhdistys ry on perustettu metallirakennealalla toimivien yritysten jäsenyhdistykseksi vuonna 2005.

Yhdistyksen tehtävänä on parantaa jäseniensä toimintaedellytyksiä ja alan arvostusta järjestämällä koulutusta, kehittämällä yhteistyötä asiakasyrityksiin, tavaran toimittajiin, kontaktipinnassa toimiviin muihin toimialajärjestöihin ja viranomaisiin sekä hyödyntämällä erilaisia asiantuntijapalveluita.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden oman yrityksen kehittämiseen lisäksi vaikutusmahdollisuuden koko alan kehittämiseen.

Yhdistyksen jäseninä on yli 80 metallirakenneyritystä ja kannatusjäseninä suuri joukko läheisessä yhteistyössä toimivia tavarantoimittajia.

Kilpailulainsäädännön mukainen menettely SMRY:n tilaisuuksissa

– Koulutusta alaan ja yritystoimintaan liittyvistä aiheista
– Ajankohtaista tietoa alan kehityksestä, määräyksistä ja ohjeista
– Juridista neuvontapalvelua
– Mahdollisuuden verkostoitua alan toimijoiden kanssa ja vaikuttaa alan kehittämiseen
– Lasin Maailma (Lasi- ja Metallirakentamisen erikoislehti) -lehden vuosikerran